Wednesday, May 11, 2011

Gmiel Il-Ħrafa - Ir-raqda tal-kbir

Ir-raqda tal-kbir - The eldest’s Sleep 142x86cm

Mar daka kif qallu missieru; imma fil-ħdax u nofs kien rieqed u meta s-serp wasal f'nofs il-lejl, ġabar it-tuffieħa u mar għal-xogħlu.

Off he went, as his father had instructed him, but by eleven thirty he was sound asleep so that when the snake came by at mid-night he collected the apple and slithered off

Is-serp ta ħafna irjus
Manwel Magri, Ħrejjef Missirijietna

No comments: