Thursday, May 19, 2011

Ir-Rabja Ta' Ġaħan

Ir-Rabja ta' Ġaħan - 142x86cm Mixed Media
Acquired for the National Collection of Fine Arts by Heritage MaltaEh le, mhux ħa tħallasni? Jekk tibqa tgħid le se ngarak bil-ġebel! U l-istatwa baqgħet tgħid "Le".

Ġaħan’s Anger

So you think you are not going to pay me?  If you keep on insisting I am going to throw stones at you! But the statue continued saying “NO”

Ġaħan u l-Istatwa, Ruben Zahra, Ħrejjef Maltin

Tuesday, May 17, 2011

Ix-xebba tiltaqa mal-ġuvintur

Ix-xebba tiltaqa mal-ġuvintur - Mixed Media - 150x100cm

"Hemm x'għandek fil-qoffa oħt?" It-tifla għolliet harsitha u.....

The Maiden meets the boys
“hey sister, what are you carrying in your basket?” the girl lifted her eyes and …..


It-Tliet Xebbiet
Ruben Zahra, Ħrejjef Maltin

Wednesday, May 11, 2011

Gmiel Il-Ħrafa - Ir-raqda tal-kbir

Ir-raqda tal-kbir - The eldest’s Sleep 142x86cm

Mar daka kif qallu missieru; imma fil-ħdax u nofs kien rieqed u meta s-serp wasal f'nofs il-lejl, ġabar it-tuffieħa u mar għal-xogħlu.

Off he went, as his father had instructed him, but by eleven thirty he was sound asleep so that when the snake came by at mid-night he collected the apple and slithered off

Is-serp ta ħafna irjus
Manwel Magri, Ħrejjef Missirijietna

Friday, May 06, 2011

Opening of Ġmiel il-Ħrafa

Tonight will see the official Opning to Ġmiel il-Ħrafa - 7:30, Inquisitor's Palace, Birgu


it-tfal fl-għalqa minn Is-Sultan Kibritlu Ghadma
Waslet ix-xitwa, u fuq dik ir-roqgħa ħamrija fejn il-parrukkier kien ħaffer il-ħofra, kiber ħafna ħafur twil. It-tfal tar-rgħajja jaqtgħu minnu biex jgħamluh tbiebet; iżda b'għġaeb kbir, meta jonfħu ġo fih, kull betbut beda jghid: "is-sultan kibritlu għadma....is-sultan kibirlu qarn!" - Is-sultan kibritlu għadma....is-sultan kibirlu qarn!, Ruben Zahra, Ħrejjef Maltin
Posted by Picasa

Monday, May 02, 2011