Sunday, August 07, 2005

Impenn

“PIETA' : Il-Gvern qed jippjana li meta jkollu r-riżorsi meħtieġa jkun jista' jgħin lil dawk l-istudenti li jagħżlu li jispeċjalizzaw fil-qasam li jkunu għażlu.”

Anki jien, meta ikolli r-rizorsi mehtiega nixtieq nixtri villa il-Bahamas, indur id-dinja, intella ezebizzjoni fil-Guggenheim Museum u nixtri lil mara xi djamant ta nofs miljun lira.

Biss jien la m’ghandix flus, ma niftahx halqi.

2 comments:

Arcibald said...

Tad-dahq aktar meta tqis li 'half-jokingly' applikajt biex forsi niehu sponsorship ghall-MA li qed naghmel bhalissa (jien nahdem ma' agenzija governattiva ghal min ma jafx) u din giet irrifjutata minnhabba nuqqas ta' fondi.

Mhux ghax pretendejt xi haga ta' - imma li tisma l-nies jitkellmu hekk meta taf fic-cert li paroli fil-vojt ma jaghmilx sens. Qed niftahru b'affarijiet li ma jistghux isiru u li mhux qed isiru sfaccjatament.

Anonymous said...

Vote No.1 AGAIN!!
Mit-tagen morna gon-nar. Minn gon-nar fejn sejrin issa?