Wednesday, July 06, 2005

1 minn 13

Skond it-Times tal-llum, kull sena tul dawn l-ahhar ghaxar snin kien hemm incidenti relatati ma kmamar tan-nar. B’kollox 28 incident u 11-il ruh mejta, kwazi 3 incidenti u aktar minn mejjet fis-sena. Kull sena, wahda minn kull 13-il kamra ikollha incident.

Informazzjoni nieqsa f’dan kollu hi x’jikkawza dawn l-incidenti. Ma jezistux sistemi ta kontroll? Certu tahlit hu perikoluz? Is-shana u l-umdita ta pajjizna?

Tghid tezisti din l-informazzjoni?

Bhas-soltu issa nghamlu ftit storbju imbaghad ninsew kollox.

1 comment:

Anonymous said...

This is very interesting site... video editing schools